Η εταιρεία xeniacars από το ξεκίνημα της συνεργάζεται δυναμικά με εταίρους, στο κομμάτι της διάθεσης του στόλου της, τόσο σε μηνιαία, τρίμηνη, εξάμηνη όσο και σε ετήσια βάση. Υπάρχει η δυνατότητα  επινοικίασης των αυτοκινήτων της εταιρείας σε ενδιαφερόμενο πάροχο σχετικών υπηρεσιών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της υπηρεσίας “Buy Back”  ή “Leasing” προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. .Με γνώμονα την ευελιξία, την εμπιστευτικότητα και φυσικά τον επαγγελματισμό μας βρισκόμαστε στη διάθεση σας, να συζητήσουμε μαζί σας, το ενδεχόμενο μια δυνητικής συνεργασίας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!